Prezeráte
Kategória: O nás

Predstavenie nášho centra

Predstavenie nášho centra

Viac­erí sa nás pýta­jú, kto sme, ako a prečo sme vznikli, čo vlastne robíme, a ako sa k nám môžu dostať na vyše­tre­nie, ter­apie. Pre­to som sa rozhod­la Vám pri­blížiť odpovede na tieto otázky v našom Blogu. Za vznikom cen­tra sto­jí pre­dovšetkým Ing. Alž­be­ta Klí­mová, MBA, CSART a jej dve fenky ple­me­na weimarský stavač. Nakoľko mladšia z dvo­jice psíkov, Gem­ma, mala určité prob­lémy s pohy­bovým apará­tom, rozhod­la sa majiteľ­ka hľadať pomoc for­mou fyzioter­apie. Avšak ani po dlhšom čase sa jej nepodarilo…

Čítaj viac Čítaj viac