Prezeráte
Kategória: O nás

Predstavenie nášho centra

Predstavenie nášho centra

Viac­erí sa nás pýta­jú, kto sme, ako a prečo sme vznikli, čo vlastne robíme, a tak ďalej. Pre­to som sa rozhodol Vám pri­blížiť odpovede na tieto otázky v našom Blogu. Za vznikom cen­tra sto­jí pre­dovšetkým Ing. Alž­be­ta Klí­mová, MBA a jej dve krásne fenky ple­me­na Weimarský stavač. Nakoľko staršia z dvo­jice psíkov, Rain­ha, mala určité prob­lémy s chrbtom a pohy­bom ako takým, rozhod­la sa majiteľ­ka hľadať pomoc for­mou fyzioter­apie. Avšak ani po dlhšom čase sa jej nepo­dar­i­lo nájsť čo hľadala. A keďže sa v nej spá­ja ekonóm­ka a veľká milovníč­ka zvierat,…

Čítaj viac Čítaj viac